Polityka prywatności

Polityka prywatności PomogeBoMoge.com

1. INFORMACJE OGÓLNE

POMOGĘ BO MOGĘ Konrad Pierzchalski, NIP 7811765740, REGON 300062894
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Wszelkie wątpliwości oraz wnioski związane z wolą skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy kierować drogą mailową na adres hello@pomogebomoge.com
W celu ochrony Państwa danych osobowych wprowadziliśmy określone standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego oraz gwarantujemy zgodność wszystkich zasad i procedur z najlepszymi praktykami. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są:
Przetwarzane zgodnie z prawem,
Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. INFORMACJE O FORMULARZACH

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

3. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

7. CEL, ZAKRES ORAZ PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH

Osoby odwiedzające stronę http://bhp.pomogebomoge.com mogą ją przeglądać bez podawania danych osobowych. Za pośrednictwem strony http://bhp.pomogebomoge.com mogą być jednak gromadzone dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez jej użytkownika.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następującym celu:
udzielania odpowiedzi na zapytania kierowana do nas za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://bhp.pomogebomoge.com oraz drogą mailową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
zawarcia oraz realizacji umowy lub do złożenia Państwu oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,
przesłania do Państwa ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych, w tym informacji handlowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zamówienia
Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Witryna nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych).
Nie podlegają Państwo profilowaniu tzn. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora. Nie zbieramy danych dotyczących Państwa z innych źródeł.
Państwa dane mogą być przesyłane podmiotom zewnętrznym, jeśli jest to niezbędne do realizacji zapytania lub zlecenia (np. kurier, hostingodawca) lub wykonania usługi mailingu, jeśli wyraziliście Państwo zgodę na jego otrzymywanie.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie zawarcia oraz realizacji umowy zawartej z Państwem lub do złożenia Państwu oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez kontakt na adres hello@pomogebomoge.com
Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
Imię i nazwisko
Adres e-mail,
Numer telefonu,
Ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.

8. PRAWA KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z opisanych powyżej uprawnień mogą Państwo wysłać do nas wiadomość ze stosownym żądaniem na adres e-mail: hello@pomogebomoge.com lub skorzystać z poczty tradycyjnej wysyłając wiadomość na adres: ul. Czarnowiejska 6, 31-126 Kraków. Każda osoba, która nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie jej danych osobowych przez Administratora według zasad opisanych w niniejszej Polityce Prywatności może zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej.

9. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane albo przez okres niezbędny w celu realizacji obowiązków nałożonych przez odpowiednie przepisy prawa.
Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane.
Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego realizacji i zawarcia umowy będą przez nas przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od jej wyników, będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z Państwem albo w terminie 6 miesięcy od daty nadania przez Państwa ostatniej wiadomości zostaną usunięte.
Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które miało miejsce się przed tym cofnięciem.
Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem RODO.

Pytania? Sugestie?