O nas

W świecie pracy nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Jesteśmy przekonani, że kluczem do skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych jest właściwa edukacja i przygotowanie. Dlatego też, nasz główny specjalista ds. BHP, Bartosz Sypniewski, który posiada bogate doświadczenie w różnych sektorach, jest gotowy podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z Tobą.

Instruktorki / Instruktorzy


Od 2016 roku aktywnie działam w branży BHP, zdobywając szerokie doświadczenie w różnych
sektorach przemysłu, w tym w obszarze usług, logistyki i IT. Profesjonalizm i zaangażowanie
zaowocowały także współpracą z firmami z branży spożywczej, farmaceutycznej, oraz chemii
budowlanej (zakłady produkcyjne).
Wykształcenie

Posiadam wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mi skuteczne zarządzanie zagrożeniami
w miejscu pracy oraz prowadzenie skutecznych działań prewencyjnych.

Ukończone studia podyplomowe na kierunkach: Ochrona Środowiska oraz Pedagogika,
dostarczyły mi nie tylko solidnej wiedzy merytorycznej, ale również umiejętności komunikacyjnych
niezbędnych do efektywnego przekazywania informacji. Studia pedagogiczne poszerzyły moje
umiejętności w zakresie dotarcia z przekazem do różnych grup odbiorców.

Stale rozwijam swoje kompetencje i angażuję się w doskonalenie standardów BHP i PPOŻ, mając
na uwadze dobro pracowników oraz efektywność działalności firm.

Kursy

Kluczowe osiągniecia w zakresie dydaktycznym - zrealizowałem ponad 1000 szkoleń,
w tym:
• szkolenia wstępne i okresowe,
• z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
• z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Postępowania powypadkowe - zrealizowałem ponad 100 postępowań związanych
z wypadkami, w tym:
• wypadki w pracy,
• wypadki w drodze do i z pracy,
• realizacja ZPW (zdarzeń potencjalnie wypadkowych).
Audyty - przeprowadziłem ok. 500 audytów i kontroli z zakresu BHP i PPOŻ.

Referencje
1
Projekt "Świadoma Mama"
Pytania? Sugestie?